Het forum
Hier komt het verhaal van een gezin die een goed draaiend bedrijf ten gronde zien gaan door onze overheid.

 

Dit zijn feiten van een 47 jarige zelfstandige Belg Daniels Benny, die 28 jaar gehuwd is en drie kinderen van  23,24 en 26 jaar grootgebracht heeft samen met zijn echtgenote. Zowel ik als mijn drie kinderen hebben nooit gestempeld en hebben steeds gewerkt.

 

Hoe ons vorstenhuis een gelaten houding inneemt en een burger aan zijn lot overlaat, hoe zij info achterhouden en vragen van een burger afwimpelen en hem kortweg een briefje terugsturen met een contactpersoon die niets voor hem doet, behalve onze burger weer een nieuwe persoon doorgeven die de burger weken negeert. Als we dan uiteindelijk toch telefonisch contact hebben met mekaar blijkt dat deze persoon de Nederlandse taal niet voor de volle 100% beheerst en mij aldus niet kan helpen zoals ik mag verwachten,

hoe zij alle info gekregen hebben en er niets mee doen, dat ik hier alle brieven zal plaatsen wat ik geschreven heb met de antwoorden die ik gekregen heb.

 

Dit gaat over de werking van onze Federale overheidsdiensten, kortweg FOD genoemd,

hoe deze (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie)onwetende zelfstandigen niet op de hoogte brengen als hun boekhouder (Marc S.) een PV (09/2006) krijgt en deze doorverwezen word naar de rechtbank waar dan een veroordeling volgt (4/2008) wegens onrechtmatig uitoefenen van het beschermd beroep boekhouder,

hoe zij een ex-collega (onze boekhouder was een ambtenaar FOD btw voor hij boekhouder werd) verder laten aanmodderen en  hun verplichtingen niet naleven en verzaken aan artikel 29 van het strafwetboek,

dat zij deze persoon goed kennen, weten wat hij allemaal gedaan heeft en mij ook een bevestiging geven dat zij alles weten over hem, maar dat deze ambtenaren niet weten of willen weten van artikel 29 van het strafwetboek, namelijk verplichting om zulke personen door te geven aan het parket.

Dat zij mij zelfs telefonisch verwittigt hebben dat hij geen boekhouder was, helaas te laat.

 

Over ons Belgisch instituut voor boekhouders en fiscalisten, kortweg het BIBF genoemd.

Hoe deze verzaken aan hun plichten om malafide boekhouders op te sporen,

hoe deze de klanten van deze boekhouders niet verwittigen,

hoe deze een veroordeelde boekhouder (voor onwettige uitoefening van het beroep boekhouder)      toch bijna een jaar lang verder laten werken zonder diploma of burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering,

hoe deze nuttige info weigeren te geven aan de burger om deze te helpen, nochtans is dit instituut opgericht met het doel om zelfstandige burgers te helpen, daarom dient dit beroep beschermt te worden,

Hoe IK het parket verwittigt heb van deze toestand en ze de deuren van deze boekhouder zijn zaak gesloten hebben,

dat het BIBF het plateaunummer van dit boekhoudkantoor laattijdig verwijderde.

Dat ik hier alle mails wat ik gestuurd heb naar  het BIBF met alle antwoorden en hun brief naar mij toe zal hier geplaatst worden, alsook hun eigen artikels en wetsartikels wat deze zaak aanbelangt.

 

Dat het parket het verzuimt heeft om destijds de benadeelden van deze veroordeelde boekhouder te verwittigen.

hoe de benadeelden van nu ook weer niet verwittigt zijn geworden, de FOD wat controles uitvoeren worden wel verwittigt om dan deze onwetende zelfstandigen met boetes en intresten op te zadelen.

hoe de zelfstandigen onwetend worden gehouden en deze dan het statuut slachtoffer niet kunnen gebruiken. Ook hier komen alle mails en briefwisseling aan bod.

 

Dat onze ministers hun verantwoordelijkheid niet opnemen, dat ik deze mails gedaan heb maar dat het hun niet echt interesseert oftewel dat zij het ¨mailtje¨ wel gelezen hadden, uiteraard zonder gevolg.

Deze mails en briefwisseling komen hier uiteraard ook op te staan, zodat iedereen weet wat er in feite gebeurt als jullie echt hulp nodig hebben en iets aan deze vraagt.

 

Waarom doe ik dit?

Rechtvaardigheid, nu nog houden ze voet bij stuk en willen zij de boetes en intresten betaald zien alhoewel ze van alle feiten op de hoogte zijn.

Dat de andere klanten niet hetzelfde moeten meemaken zoals mij, ze drijven het zover dat men levensmoe wordt, we moeten blijven vechten tegen dit onrecht.

Er zijn op dit ogenblik al klanten die naar het buitenland zijn vertrokken om onze FOD te ontvluchten.

Om de klanten samen te brengen van Marc S. die vanaf 9/2006 een controle gehad hebben en ten onrechte boetes en intresten betaald hebben bij een controle.

Alsook om de klanten van Marc S. te verwittigen dat zij hun boekhouding hebben laten verrichten door een kantoor waar er geen enkele gediplomeerde boekhouder aanwezig was en er ook geen burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering was sinds de ontslagnemende zaakvoerder  RIP Willy Hermans op datum van 12/2009.

Desondanks heeft het BIBF het kantoor laten verder werken totdat het door mijn toedoen aan de hand van een klacht bij het parket de verplichte sluiting kwam op datum van 21/10/2010

Klanten van Marc S. mogen rechtstreeks met mij contact opnemen indien zij nu al meer info wensen. odierbaarbelgie@hotmail.be

Word vervolgd, dagelijks nieuwe info

Mvg

Benny Daniels